Oferta

Zakres świadczonych usług:

  • sprzedaż projektów,
  • załatwienie całości spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę wszystkich obiektów kubaturowych,
  • pośrednictwo w załatwianiu map do celów projektowych,
  • wykreślanie na mapy koncepcji zabudowy do decyzji o warunkach zabudowy i pomocy w jej uzyskaniu,
  • wykonywanie projektów zagospodarowania działki,
  • dokonywania uzgodnień ZUDP,
  • adaptacje projektów budowlanych wraz ze zmianami projektów, lustrzanymi odbiciami i rysunkami zamiennymi wszystkich obiektów kubaturowych
  • wykonywanie projektów sieci uzbrojenia terenu.

Kompletowanie całości dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę, prowadzenie całosci budowy /podjecie obowiązków kierownika budowy/ wraz z prowadzeniem dziennika budowy i przygotowanie dokumentów do oddania do uzytkownika budynku po zakończeniu budowy.

Do wykonania w/w zadań posiadam uprawnienia budowlane i przynależę do Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa O/Rzeszów.

Sprawy prowadzę szybko, solidnie wraz z krótkimi terminami realizacji.